Home -> About

Membership Statistics
Last updated: November 20th, 2017 at 02:11Z
Recent Flights (within 24 hrs)

ArrivedPilotFlightFromToAircraftLandingTime
Nov 20, 0200ZChris MacDonaldVAC 8349YWGYQRDH4-404.621.3
Nov 20, 0159ZRobert LeBlancVAC 460YYZYOW320-575.460.5
Nov 20, 0108ZMartin ProvostVAC 8330YAMYYZDH4-25.111.4
Nov 20, 0051ZDarcy CouttsVAC 234YVRYEG320-687.561.3
Nov 20, 0051ZBruno FlageolVAC 8985YULYOWDH4-38.120.8
Nov 20, 0044ZHugo MachadoVAC 360YEGYOWE90-128.743.5
Nov 20, 0016ZMitch ByersVAC 8185YVRYXJDH4-89.551.5
Nov 20, 0010ZJean LeblancVAC 8765YGPYGRDH1-139.443.0
Nov 20, 0008ZKevin XieVAC 7046CPSYYZ319-77.911.5
Nov 20, 0005ZJason TrifonovVAC 8329YYZYAMDH4-491.451.2
Nov 20, 0004ZColin ReedVAC 8580YYCYXEDH4-19.901.1
Nov 19, 2325ZLuca GiordanoVAC 719LGAYYZ319-98.191.4
Nov 19, 2311ZGurjinder ChanaVAC 1883CUNYUL763-253.334.0
Nov 19, 2307ZGeoff ScottVAC 8248YVRYCGDH4-77.581.0
Nov 19, 2301ZFernando MeloVAC 891FCOYYZ763-933.929.6
Nov 19, 2232ZMarco LapointeVAC 8786YULYSJDH4-96.821.6
Nov 19, 2218ZBruno FlageolVAC 8719YQBYULDH4-22.020.8
Nov 19, 2211ZSamuel GauthierVAC 35YVRBNE788-277.7915.1
Nov 19, 2210ZCarlo DerbedrossianVAC 716YYZLGA320-375.471.4
Nov 19, 2146ZCote RichardVAC 1788YULAZS319-216.264.5
Nov 19, 2144ZJonathan BlachereVAC 428YYZYUL320-343.971.4
Nov 19, 2138ZAdam TrylinskiVAC 8934YYZYQMDH4-115.912.3
Nov 19, 2102ZHugo MachadoVAC 593YYZIAHE90-168.303.2
Nov 19, 2045ZMartin LiebischVAC 566YVRSFO320-247.272.2
Nov 19, 2042ZJonathan ClaytonVAC 758SFOYYZ320-342.464.9
Nov 19, 2041ZRob PotterVAC 237YEGYVR320-770.721.6
Nov 19, 2022ZZeta GaramvolgyiVAC 7386STLYYZCRA-424.681.8
Nov 19, 2020ZAlexandre ProulxVAC 563SFOYVR320-189.712.1
Nov 19, 2012ZGaston CyrVAC 8439YQRYYCDH4-136.631.7
Nov 19, 2003ZJacques ChiassonVAC 8856YOWEWRCRJ-346.721.1
Nov 19, 2002ZAndre LevesqueVAC 415YULYYZ789-176.711.1
Nov 19, 1953ZLéoPaul ArseneauVAC 8854YOWEWRCRJ-359.040.9
Nov 19, 1930ZMike BoudreauVAC 170YEGYYZE90-312.463.6
Nov 19, 1851ZJacques ChiassonVAC 8971YULYOWDH1-109.010.4
Nov 19, 1850ZLéoPaul ArseneauVAC 8671YULYOWCRJ-257.200.4
Nov 19, 1849ZGabriel MoradilloVAC 126YVRYYZ77W-71.044.1
Nov 19, 1827ZJose PalaciosVAC 26PVGYVR789-321.699.6
Nov 19, 1819ZGurjinder ChanaVAC 1882YULCUN763-265.694.2
Nov 19, 1808ZGaston CyrVAC 8349YWGYQRDH4-101.261.4
Nov 19, 1806ZPeter van ArkelVAC 1634YULMCO319-233.253.7
Nov 19, 1750ZAlexandre ProulxVAC 560YVRSFO320-212.002.3
Nov 19, 1725ZDan CaltagironeVAC 1987PUJYUL319-597.784.3
Nov 19, 1725ZHugo MachadoVAC 691YYTYYZE90-232.583.4
Nov 19, 1647ZChristopher PryazhentsevVAC 7535PHLYYZE75-107.891.1
Nov 19, 1641ZMarco LapointeVAC 8912YYZYQBDH4-25.251.5
Nov 19, 1624ZNorman MurrayVAC 7959YULYTZDH4-105.971.4
Nov 19, 1611ZJacques ChiassonVAC 8706YGPYGRDH1-1211.850.8
Nov 19, 1539ZAndre LevesqueVAC 560YVRSFO321-352.572.0
Nov 19, 1456ZJacques ChiassonVAC 7751YYGYHZBEH-659.530.5
Nov 19, 1449ZJean LeblancVAC 8765YGRYGPDH1-232.260.5
Nov 19, 1441ZRick ElliottVAC 295YWGYVR321-211.873.1
Nov 19, 1411ZHarry DoucetteVAC 8973YULYOWDH4-80.730.7
Nov 19, 1401ZGergely ToposVAC 540SEAYYZ320-278.584.6
Nov 19, 1250ZDustin GranthamVAC 129YYZYVR320-146.235.1
Nov 19, 1209ZAssao LemaoVAC 1983MEXYYZ319-131.714.7
Nov 19, 1003ZLiam AloniVAC 63YVRICN763-161.5012.0
Nov 19, 0933ZFrans van ZantbeekVAC 8278YVRYPRDH4-140.991.8
Nov 19, 0924ZJan VanthuyneVAC 1893HUXYYC763-168.756.2
Nov 19, 0900ZJason RivardVAC 8549YULYYGDH4-100.101.7
Nov 19, 0658ZDavid CoxVAC 8190YVRYKADH4-166.170.8
Nov 19, 0650ZRoschdi BrahimiVAC 318YYCYUL320-352.754.1
Nov 19, 0511ZKevin XieVAC 7045LAXCPS319-126.853.2
Nov 19, 0458ZSamuel GauthierVAC 311YULYVR788-430.245.5
Nov 19, 0440ZStuart BlackbournVAC 727LGAYYZ320-461.021.3
Nov 19, 0439ZBruno FlageolVAC 8732YULYQBDH4-2.850.8
Nov 19, 0312ZSammie ReaVAC 119YYZYVR321-200.315.3
Nov 19, 0212ZDustin GranthamVAC 1513HUXYYZ319-283.554.8


Top Pilots

All Time
1. Michel Desbiens (11831.9 hrs)
2. Jacques Curtis (9578.5 hrs)
3. William Tang (6931.9 hrs)
4. Doug Bordelon (6184.5 hrs)
5. Fernando Melo (4926.9 hrs)
Since Re-launch
1. Jacques Curtis (8866.5 hrs)
2. Michel Desbiens (7430.7 hrs)
3. William Tang (6907.9 hrs)
4. Doug Bordelon (6184.5 hrs)
5. Pier-Luc Plamondon (4835.8 hrs)


November 2017
1. Michel Desbiens (213.8 hrs)
2. Fernando Melo (122.2 hrs)
3. Fabian Palomo (102.4 hrs)
4. Mauricio Cunha (89.6 hrs)
5. Jose Palacios (71.4 hrs)
This Year (2017)
1. Michel Desbiens (3342.3 hrs)
2. William Tang (2194.2 hrs)
3. Samuel Gauthier (1224.5 hrs)
4. Jacques Curtis (1149.4 hrs)
5. Pete King (800.3 hrs)


General Statistics

Pilots
Total Pilots: 766
Active Pilots: 607
YUL Base Pilots: 230
YYZ Base Pilots: 368
YWG Base Pilots: 35
YVR Base Pilots: 133
Flights
Flights Logged: 111826
Hours Logged: 370692.2
Passengers Carried: 14121793
FS2004 Users: 134
FSX Users: 470
VATSIM Users: 409


Rank Statistics

Regional First Officers: 116
Regional Captains: 10
Narrow-body First Officers: 29
Narrow-body Captains: 55
Wide-body Relief Pilots: 81
Wide-body First Officers: 97
Wide-body Captains: 239
Senior Captains: 139